Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 z艂
Suma 0,00 z艂

Realizuj zamówienie

WYSZUKIWARKA

REGULAMIN SKLEPU PAMI膭TKI MY艢LIWSKIE  (www.pamiatkimysliwskie.pl) 

W艂a艣cicielem , Sprzedawc膮 oraz Administratorem Sklepu jest: 

 

 • PPHU NEST S. J. z siedzib膮 w Pruszkowie, pod adresem:

 

ul. Przemys艂owa 1
05-800 Pruszk贸w
NIP: 534-000-58-26
REGON: 011555057

KRS: 0000151468

wpisan膮 do KRS pod numerem: 0000151468, S膮d Rejonowy dla Miasta Sto艂ecznego Warszawy, XIV Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, ul. Czerniakowska 100 00-454 Warszawa.
Numer konta: 20 2490 0005 0000 4500 4049 0049 Bank Sp贸艂dzielczy w Pruszkowie.

Wy艂膮czne prawo do prowadzenia wskazanego powy偶ej sklepu, ma NEST S. J. zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawc膮.


Klient ma prawo przed z艂o偶eniem zam贸wienia do negocjacji zapis贸w umowy ze Sprzedawc膮. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z mo偶liwo艣ci zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.


 

 I Postanowienia og贸lne 

 1. Sklep internetowy dost臋pny pod adresem: www.pamiatkimysliwskie.pl prowadzony jest przez NEST S. J. 鈥 szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce prowadzonej dzia艂alno艣ci przedstawione s膮 powy偶ej.
 2. Regulamin sporz膮dzony jest w j臋zyku polskim i stanowi wzorzec Umowny umowy zawieranej na odleg艂o艣膰, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawc膮 Kupuj膮cy mo偶e skorzysta膰 z prawa do negocjacji warunk贸w Umowy lub zawrze膰 ze Sprzedawc膮 Umow臋 w oparciu o niniejszy Regulamin.
 4. Tre艣膰 Regulaminu, w przypadku odr臋bnej decyzji Kupuj膮cego stanowi tre艣膰 zawartej Umowy pomi臋dzy Stronami. Tre艣膰 Umowy zostaje stosownie do obwi膮zuj膮cych przepis贸w utrwalona oraz udost臋pniona Kupuj膮cemu na trwa艂ym no艣niku, w celu zagwarantowania Kupuj膮cemu mo偶liwo艣ci powo艂ania si臋 na niego w razie potrzeby.
 5. Sprzeda偶 prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 6. Klient ma mo偶liwo艣膰 zapoznania si臋 z kodeksem dobrych praktyk przedsi臋biorc贸w. Kodeks dobrych praktyk znajduje si臋 w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdzia艂aniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dost臋pne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
 7. Zbi贸r danych zosta艂 zarejestrowany w GIODO, informacj臋 o czym mo偶na znale藕膰 pod adresem: https://egiodo.giodo.gov.pl/
 8. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.pamiatkimysliwskie.pl s膮 nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zosta艂y legalnie wprowadzone na rynek polski.
 9. Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczenia Kupuj膮cemu produkt贸w bez wad.
 10. Przedmiotem dzia艂alno艣ci Sklepu internetowego www.pamiatkimysliwskie.pl jest sprzeda偶 detaliczna gotowych produkt贸w rzemios艂a artystycznego gotowch i tworzonych na zam贸wienie za po艣rednictwem sieci Internet.
 11. Ceny podane na stronie Sklepu www.pamiatkimysliwskie.pl wyra偶one s膮 w z艂otych polskich i zawieraj膮 podatek VAT.
 12. Kupuj膮cy mo偶e sk艂ada膰 zam贸wienia w Sklepie 24 godziny na dob臋 7 dni w tygodniu poprzez stron臋 internetow膮 www.pamiatkimysliwskie.pl .
 13. Komunikacja ze Sprzedawc膮 dokonywana przez Kupuj膮cego powoduje ponoszenie przez Kupuj膮cego koszt贸w, jakie wynikaj膮 z um贸w zawartych przez Kupuj膮cego z podmiotami trzecimi, za mo偶liwo艣膰 korzystania z okre艣lonych form komunikacji na odleg艂o艣膰 Sprzedawca nie pobiera 偶adnych dodatkowych op艂at ani 艣wiadcze艅 za mo偶liwo艣膰 komunikowania si臋 z nim.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajd膮 w艂a艣ciwe przepisy prawa obowi膮zuj膮ce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczeg贸lno艣ci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 15. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na celu wy艂膮cza膰 ani ogranicza膰 jakichkolwiek praw Kupuj膮cego b臋d膮cego jednocze艣nie Konsumentem w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przys艂uguj膮cych mu na mocy bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. W przypadku niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszego Regulaminu z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy.
 16. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawc膮 ma mo偶liwo艣膰 polubownego za艂atwienia sprawy poprzez:
  • zwr贸cenie si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego
  • mediacj臋
  • zwr贸cenie si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
  • uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu od Federacji Konsument贸w, korzystaj膮c z bezp艂atnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

II Definicje 

 1. REGULAMIN 鈥 niniejszy Regulamin wraz z za艂膮cznikami; informuj膮cy o obowi膮zkach oraz uprawnieniach dw贸ch Stron Umowy;
 2. STRONA 鈥 stron膮 Umowy jest Kupuj膮cy lub Sprzedawca; w przypadku poj臋cia Strony 鈥 rozumie si臋 Kupuj膮cego oraz Sprzedawc臋 艂膮cznie;
 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEG艁O艢膯 鈥 Umowa zawarta na odleg艂o艣膰 przez Strony, przy braku jednoczesnej obecno艣ci dw贸ch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kana艂贸w Komunikacji na odleg艂o艣膰, dost臋pnych w Sklepie;
 4. KANA艁Y KOMUNIKACJI 鈥 okre艣lone w pkt 10 I POSTANOWIE艃 OG脫LNYCH formy sk艂adania zam贸wie艅 na odleg艂o艣膰;
 5. UMOWA 鈥 umowa zawarta przy jednoczesnej obecno艣ci dw贸ch Stron; zawarta podczas osobistego odbioru w Sklepie, wskutek Rezerwacji dokonanej przez Kupuj膮cego;
 6. REZERWACJA 鈥 ka偶de zam贸wienie z odbiorem osobistym z艂o偶one przez Kupuj膮cego poprzez dost臋pne Kana艂y Komunikacji, w celu zarezerwowania okre艣lonego produktu na dany dzie艅 odbioru. Umowa w tym przypadku zawierana jest w momencie odbioru osobistego w Sklepie stacjonarnym;
 7. SKLEP 鈥 sklep internetowy dost臋pny pod adresem: www.pamiatkimysliwskie.pl
 8. SPRZEDAWCA鈥 NEST S. J. z siedzib膮 w Pruszkowie, pod adresem: ul. Przemys艂owa 1 05-800 Pruszk贸w NIP: 534-000-58-26 REGON: 011555057, wpisan膮 do KRS pod numerem 0000151468; US艁UGODAWCA - NEST S. J. z siedzib膮 w Pruszkowie, pod adresem: ul. Przemys艂owa 1 05-800 Pruszk贸w NIP: 534-000-58-26 REGON: 011555057, wpisan膮 do KRS pod numerem 0000151468;
 9. KLIENT 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, nabywaj膮ca produkty za po艣rednictwem Sklepu internetowego, dost臋pnego pod adresem www.pamiatkimysliwskie.pl ;
 10. KONSUMENT 鈥 osoba fizyczna nabywaj膮ca produkty za po艣rednictwem Sklepu internetowego www.pamiatkimysliwskie.pl w celu niezwi膮zanym bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮
 11. KUPUJ膭CY 鈥 Klient oraz Konsument 艂膮cznie;
 12. US艁UGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, nabywaj膮ca produkty za po艣rednictwem sklepu internetowego, dost臋pnego pod adresem www.pamiatkimysliwskie.pl oraz korzystaj膮ca z subskrypcji Newslettera; ZAM脫WIENIE 鈥 z艂o偶ona przez Klupuj膮cego za po艣rednictwem Sklepu internetowego www.pamiatkimysliwskie.pl oferta zawarcia umowy sprzeda偶y;
 13. U呕YTKOWNIK 鈥 ka偶dy podmiot korzystaj膮cy ze sklepu internetowego;
 14. KONTO 鈥 indywidualny panel administracyjny U偶ytkownika dost臋pny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym www.pamiatkimysliwskie.pl oznaczony loginem i has艂em, s艂u偶膮cy zawieraniu um贸w sprzeda偶y;
 15. REJESTRACJA 鈥 proces polegaj膮cy na utworzeniu przez U偶ytkownika Konta w Sklepie internetowym www.pamiatkimysliwskie.pl;
 16. UMOWA SPRZEDA呕Y - umowa sprzeda偶y towaru zawarta pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Kupuj膮cym za po艣rednictwem Sklepu internetowego lub zawarta bezpo艣rednio w miejscu odbioru 鈥 Sklep stacjonarny;
 17. PRODUKT 鈥 ka偶dy przedmiot sprzedawany za po艣rednictwem sklepu internetowego www.pamiatkimysliwskie.pl;
 18. NEWSLETTER 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮, polegaj膮ca na wysy艂aniu do Us艂ugobiorc贸w informacji handlowych w艂asnych produkt贸w;
 19. FORMA P艁ATNO艢CI 鈥 forma zap艂aty za zam贸wiony produkt, wybrana przez Kupuj膮cego podczas sk艂adanego Zam贸wienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustale艅 prowadzonych ze Sklepem w innej formie ni偶 prezentowane na stronie internetowej formy p艂atno艣ci;
 20. FORMA DOSTAWY 鈥 forma dostarczenia zam贸wionego produktu, wybrana przez Kupuj膮cego podczas sk艂adanego Zam贸wienia lub w wyniku indywidualnych ustale艅 prowadzonych ze Sklepem w innej formie ni偶 prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
 21. DOKUMENT SPRZEDA呕Y - faktura VAT lub Paragon, w zale偶no艣ci od wskaza艅 Kupuj膮cego;
 22. ZA艁膭CZNIKI 鈥 informacja o prawie odst膮pienia od umowy oraz wz贸r formularza odst膮pienia od umowy;
 23. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 鈥 zbi贸r zasad post臋powania, przyj臋ty w powszechnie obowi膮zuj膮cym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdzia艂ania nieuczciwym praktykom rynkowym, kt贸ry stosowany jest przez Sprzedawc臋;
 24. INFORMACJA 鈥 informacja o produkcie, znajduj膮ca si臋 przy zdj臋ciu produktu, stanowi膮ca opis najwa偶niejszych okre艣le艅 oraz charakterystyki danego produktu, umo偶liwiaj膮cy Kupuj膮cemu zapoznanie si臋 z jego w艂a艣ciwo艣ciami;
 25. KOSZYK 鈥 forma magazynowania wybranych przez Kupuj膮cego produkt贸w w celu p贸藕niejszego ich zakupu;
 26. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU 鈥 miejsce wskazane przez Kupuj膮cego w z艂o偶onym zam贸wieniu, pod kt贸ry ma zosta膰 dostarczony zakupiony przez Kupuj膮cego produkt z wy艂膮czeniem odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym Sprzedawcy;
 27. MOMENT WYDANIA PRODUKTU 鈥 moment, w kt贸rym Kupuj膮cy lub inna upowa偶niona do odbioru osoba obejmuje produkt b臋d膮cy przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
 28. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODST膭PIENIA OD UMOWY 鈥 adres lub adresy wskazane przez Sprzedawc臋 jako adresy do sk艂adania okre艣lonych o艣wiadcze艅, b臋d膮ce adresami do korespondencji;
 29. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT 艢WIADCZENIA 鈥 wybrane przez Kupuj膮cego produkty lub us艂ugi, b臋d膮ce przedmiotem Umowy lub przedmiotem 艢wiadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza si臋 r贸wnie偶 艣wiadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawc臋, w przypadku wybrania przez Kupuj膮cego jednej z oferowanych przez Sprzedawc臋 form dostawy produktu;
 30. US艁UGI 艢WIADCZONE DROG膭 ELEKTRONICZN膭 鈥 funkcjonalno艣ci systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umo偶liwiaj膮ce Us艂ugodawcy oferowanie okre艣lonych technicznych rozwi膮za艅 jak: mo偶liwo艣膰 za艂o偶enia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; 艣wiadczenie Us艂ugi Newslettera oraz umo偶liwienie jednorazowej mo偶liwo艣ci z艂o偶enia Zam贸wienia przez Formularz Zam贸wienia znajduj膮cy si臋 w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecno艣ci stron (na odleg艂o艣膰), poprzez przekaz danych na indywidualne 偶膮danie Us艂ugobiorcy, przesy艂ane i otrzymywane za pomoc膮 urz膮dze艅 do elektronicznego przetwarzania, w艂膮cznie z kompresj膮 cyfrow膮, i przechowywania danych, kt贸re s膮 w ca艂o艣ci nadawane, odbierane lub transmitowane za pomoc膮 sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 31. FORMULARZ ZAM脫WIENIA 鈥 znajduj膮cy si臋 w Sklepie internetowym system techniczny umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia przez Kupuj膮cego poprzez dost臋pne pola formularza, bez konieczno艣ci dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;
 32. SYSTEM INFORMATYCZNY 鈥 struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umo偶liwiaj膮ce transmisj臋;
 33. WADA 鈥 wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III REJESTRACJA

  1. Rejestracja w Sklepie internetowym www.pamiatkimysliwskie.pl jest dobrowolna i bezp艂atna.
  2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie U偶ytkownik powinien wype艂ni膰 formularz rejestracji znajduj膮cy si臋 na stronie internetowej Sklepu, podaj膮c w nim swoje prawdziwe dane.
  3. U偶ytkownik w celu pomy艣lnego przej艣cia procesu Rejestracji zobowi膮zany jest poda膰 nast臋puj膮ce dane:
   • Imi臋
   • Nazwisko
   • Ulica, nr
   • Kod pocztowy
   • Miasto
   • Kraj
   • Telefon
   • E-mail
   • Has艂o
   • Powt贸rz has艂o
   • Data urodzenia

Opcjonalnie:

 1. Opr贸cz danych wskazanych w ust. 3 powy偶ej, U偶ytkownik nie b臋d膮cy Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowi膮zany jest poda膰 dodatkowo:
  • Nazw臋 firmy
  • NIP
 2. Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, mo偶na wyrazi膰 zgod臋 na otrzymywanie Newslettera o promocjach i nowo艣ciach w sklepie na adres mailowy podawany przy Rejestracji.
 3. Po wype艂nieniu przez U偶ytkownika p贸l formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto U偶ytkownika.
 4. W przypadku gdy dane U偶ytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegn膮 zmianie, U偶ytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywisto艣ci膮.
 5. W sytuacji, gdy dane U偶ytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegn膮 zmianie po rozpocz臋ciu realizacji zam贸wienia, U偶ytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.
 6. Po wype艂nieniu przez U偶ytkownika p贸l formularza zam贸wienia zostaje okre艣lony spos贸b wysy艂ki.
 7. W zale偶no艣ci od kwoty zam贸wienia wysy艂ka mo偶e by膰 darmowa, lub p艂atna. Szczeg贸艂y dotycz膮ce p艂atno艣ci za wysy艂k臋 znajduj膮 si臋 w pkt.4 dzia艂u V Realizacja Zam贸wienia.
 8. Opcjonalnie Klient mo偶e r贸wnie偶 wprowadzi膰 uwagi do sk艂adanego przez siebie zam贸wienia.
 9. W zwi膮zku z wej艣ciem w 偶ycie unijnego Rozporz膮dzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), kt贸rego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE), wskazujemy poni偶ej informacje dotycz膮ce przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych. Jako administrator odpowiadamy za ich wykorzystywanie w spos贸b zgodny z umow膮 oraz obowi膮zuj膮cymi przepisami. Pa艅stwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w nast臋puj膮cych celach:
  1) zawarcia i wykonywania 艂膮cz膮cej nas umowy, w tym rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania
  rozlicze艅 w czasie trwania umowy lub do ich zako艅czenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b
  RODO);
  2) wype艂nianie obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na nas na podstawie powszechnie obowi膮zuj膮cych
  przepis贸w prawa, przepis贸w podatkowych i z zakresu rachunkowo艣ci dotycz膮cych m.in. wystawiania i
  przechowywania faktur VAT oraz innych dokument贸w ksi臋gowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);
  3) marketingu bezpo艣redniego naszych produkt贸w (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO 鈥 czyli uzasadniony interes administratora);
  4) tworzenia na nasze wewn臋trzne potrzeby zestawie艅, analiz i statystyk  (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO 鈥 czyli uzasadniony interes administratora);

IV ZAM脫WIENIA

 1. Kupuj膮cy mo偶e sk艂ada膰 zam贸wienia w Sklepie 24 godziny na dob臋 7 dni w tygodniu poprzez stron臋 internetow膮 www.pamiatkimysliwskie.pl
 2. Sklep prowadzi sprzeda偶 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.
 3. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowi膮 oferty w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego; stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy sprzeda偶y.
 4. Z艂o偶enie zam贸wienia stanowi ofert臋 w rozumieniu kodeksu cywilnego, z艂o偶on膮 Sprzedawcy przez Kupuj膮cego.
 5. Rejestracja i za艂o偶enia konta nie jest warunkiem koniecznym z艂o偶enia zam贸wienia w sklepie www.pamiatkimysliwskie.pl. Kupuj膮cy ma mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia zam贸wienia za po艣rednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.
 6. Dodatkowo przy sk艂adaniu zam贸wienia Kupuj膮cy mo偶e skorzysta膰 z kod贸w promocyjnych. Nale偶y w贸wczas wpisa膰 podany kod rabatowy, celem dokonania ta艅szego zakupu.
 7. W celu z艂o偶enia zam贸wienia Kupuj膮cy powinien doda膰 do 鈥濳oszyka鈥 Produkt, kt贸ry zamierza kupi膰. Dodanie produktu do 鈥濳oszyka鈥 nie jest r贸wnoznaczne ze z艂o偶eniem zam贸wienia. Produkty mog膮 by膰 dodawane lub usuwane z 鈥濳oszyka鈥.
 8. 鈥濳oszyk鈥 umo偶liwia Klientowi zarz膮dzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie warto艣ci zam贸wienia.
 9. Aby sfinalizowa膰 zam贸wienie nale偶y doda膰 do 鈥濳oszyka鈥 wybrane przez siebie Produkty, okre艣li膰 rodzaj wysy艂ki i form臋 p艂atno艣ci oraz szczeg贸艂y dotycz膮ce zam贸wienia. Nast臋pnie post臋powa膰 zgodnie z podanymi wskaz贸wkami. Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 zam贸wienie po zalogowaniu si臋 na swoje Konto lub w przypadku braku konta podaj膮c w formularzu dane niezb臋dne do realizacji przez Sprzedawc臋 Umowy.
 10. Po z艂o偶eniu prawid艂owego zam贸wienia, zam贸wienie uwa偶a si臋 za przyj臋te. Zam贸wienia z艂o偶one w ten spos贸b s膮 potwierdzane mailowo. Za chwil臋 zawarcia umowy uznaje si臋 wi臋c wys艂anie do Kupuj膮cego informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyj臋cia zam贸wienia.
 11. Zam贸wiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupuj膮cy. Klient mo偶e r贸wnie偶 wybra膰 inny adres dostawy Towaru lub odebra膰 zam贸wiony towar w sklepie stacjonarnym NEST.
 12. Prezentowane na stronach sklepu zdj臋cia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji mog膮 nie oddawa膰 jej rzeczywistych rozmiar贸w i jako艣ci. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zdj臋膰 itp. prosi si臋 Kupuj膮cego o kontakt ze Sklepem.
 13. Kupuj膮cy mo偶e wprowadzi膰 zmiany w zam贸wieniu do momentu wys艂ania przez Sprzedawc臋 e-maila, potwierdzaj膮cego fakt wys艂ania zam贸wionych produkt贸w.
 14. Kupuj膮cy mo偶e wycofa膰 lub zmodyfikowa膰 z艂o偶one zam贸wienie telefonicznie pod numerem: 022 759 86 75 lub e-mailem, pod adresem [email protected]
 15. Nie jest mo偶liwe dokonanie anulowania zam贸wienia produktu, kt贸ry zosta艂 ju偶 wys艂any. Powy偶sze nie dotyczy sytuacji obioru Towaru w sklepie nale偶膮cym do sieci NEST. W takim przypadku Kupuj膮cy mo偶e zrezygnowa膰 z zakupu a偶 do chwili przyj臋cia Towaru.
 16. Realizacja zam贸wienia z艂o偶onego w dni powszednie po godzinie 13.30, oraz w soboty, niedziele i 艣wi臋ta rozpoczyna si臋 najbli偶szego dnia roboczego. W wyj膮tkowych przypadkach, zlecenia przyjmowane s膮 telefonicznie pod numerem telefonu: 022 759 86 75 (w dni robocze w godzinach 8.00 鈥 16.00).
 17. Dniem wykonania Umowy zawartej za po艣rednictwem Sklepu internetowego jest dzie艅 odbioru przesy艂ki przez Kupuj膮cego. W przypadku Umowy zawartej w Sklepie stacjonarnym, zawartej po wcze艣niejszej Rezerwacji produktu z wykorzystaniem Sklepu internetowego, dniem wykonania Umowy jest odebranie przez Kupuj膮cego produktu w Sklepie stacjonarnym.

V SPOS脫B P艁ATNO艢CI

 1. Wszystkie ceny w Sklepie s膮 cenami brutto, zawieraj膮cymi podatek od towar贸w i us艂ug (VAT).
 2. Sklep przewiduje nast臋puj膮ce rodzaje p艂atno艣ci:
  • przelewem/przekazem/e-przelew/karta kredytowa/pay-pal 鈥 wp艂ata na rachunek bankowy sklepu www.pamiatkimysliwskie.pl pe艂nej warto艣ci zam贸wienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zam贸wionego towaru
  • p艂atno艣膰 got贸wk膮 鈥 przy odbiorze
 3. Kupuj膮cy dokonuje zakupu towaru oraz zam贸wienia us艂ugi dostawy (je艣li taka wyst臋puje) wed艂ug cen oraz wysoko艣ci koszt贸w dostawy obowi膮zuj膮cych w chwili z艂o偶enia zam贸wienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysoko艣ci koszt贸w dostawy, w szczeg贸lno艣ci w przypadku zmiany cennik贸w us艂ug 艣wiadczonych przez podmioty realizuj膮ce dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zam贸wie艅 ju偶 realizowanych.
 5. W przypadku wyboru formy p艂atno艣ci opisanej w podpunkcie 鈥瀉鈥 punktu 2 brak zap艂aty za zam贸wiony Towar w terminie 10 dni liczonych od dnia z艂o偶enia zam贸wienia, skutkuje anulowaniem zam贸wienia. Nie wyklucza to mo偶liwo艣ci z艂o偶enia przez Kupuj膮cego ponownego zam贸wienia tego samego Produktu.
 6. Kupuj膮cy ma mo偶liwo艣膰 dokonania wyboru sposobu zap艂aty za zam贸wiony towar w Sklepie. Sprzedawca b臋d膮c otwartym na potrzeby Kupuj膮cego, mo偶e prowadzi膰 z nim indywidualne uzgodnienia dotycz膮ce sposob贸w zap艂aty.
 7. Aktualne ceny oraz wysoko艣ci koszt贸w dostawy przedstawione s膮 na podstronie Sklepu internetowego oraz s膮 widoczne na poziomie Koszyka.

VI REALIZACJA DOSTAWY 

 1. Dostawa nast臋puje na adres wskazany przez Kupuj膮cego w zam贸wieniu.
 2. Do ka偶dego zam贸wienia wystawiany jest paragon, lub na 偶yczenie Klienta faktura VAT.
 3. Zam贸wiony Towar dostarczany jest za pomoc膮 firmy kurierskiej Patron Service. Przesy艂ki dostarczane s膮 od 9 do 18 w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupuj膮cego, zostawione zostaje awizo. 
 4. Wszystkie koszty zwi膮zane z wysy艂k膮 Towar贸w na terenie Polski, pokrywa Kupujcy.
 5. Przesy艂ki zagraniczne s膮 realizowane tylko i wy艂膮cznie poprzez firm臋 kuriersk膮, koszty wysy艂ki za granic臋 pokrywa Kupuj膮cy.
 6. Przesy艂ki krajowe powinny dotrze膰 do Kupuj膮cego nast臋pnego dnia roboczego po dniu ich nadania. Przesy艂ki zagraniczne powinny dotrze膰 w ci膮gu 6 dni od daty jej nadania.
 7. Kupuj膮cy ma mo偶liwo艣膰 wyboru innej formy dostawy ( przewo藕nika) ni偶 oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialno艣膰 za przesy艂k臋 z chwil膮 wydania jej przez Sprzedawc臋 przewo藕nikowi spoczywa na Kupuj膮cym.
 8. W przypadku sytuacji opisanej powy偶ej w pkt 7 informacja o odpowiedzialno艣ci za przesy艂k臋 przekazywana jest Kupuj膮cemu przez Sprzedawc臋 drog膮 e-mail na wskazany adres kontaktowy po z艂o偶eniu zam贸wienia.
 9. W przypadku sytuacji opisanej powy偶ej Kupuj膮cy ponosi dodatkowo koszt wybranej przez siebie formy przesy艂ki.
 10. Je偶eli Sprzedawca nie mo偶e spe艂ni膰 艣wiadczenia z tego powodu, 偶e towar nie jest dost臋pny, niezw艂ocznie, najp贸藕niej jednak w terminie czternastu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupuj膮cego, kt贸ry podejmie decyzj臋 o dalszych losach z艂o偶onego przez niego zam贸wienia
 11. Je偶eli Sprzedawca nie mo偶e wykona膰 艣wiadczenia o w艂a艣ciwo艣ciach indywidualnie zam贸wionych przez Kupuj膮cego z powodu przej艣ciowej niemo偶no艣ci jego spe艂nienia, Sprzedawca mo偶e za zgod膮 Kupuj膮cego spe艂ni膰 艣wiadczenie zast臋pcze, odpowiadaj膮ce tej samej jako艣ci i przeznaczeniu oraz za t臋 sam膮 cen臋 lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony spos贸b.
 12. Sprzedawca maj膮c na uwadze komfort Klienta, jak r贸wnie偶 bezpiecze艅stwo przy realizacji zam贸wienia, zapewnia, 偶e wszelkie niedogodno艣ci na jakimkolwiek etapie zam贸wienia - gdyby si臋 takowe pojawi艂y - b臋d膮 konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron. Sprzedawca dok艂ada wszelkich stara艅, aby Klient by艂 usatysfakcjonowany.
 13. Termin realizacji zam贸wienia jest wskazany przy danym Towarze i dotyczy wysy艂ek realizowanych na terenie Polski. Termin wskazany przy Towarze nie dotyczy:
  • zam贸wie艅 z odbiorem w salonie. Czas realizacji zam贸wie艅 w tym trybie mo偶e si臋 wyd艂u偶y膰 do 5 dni roboczych.
 14. Zaleca si臋, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miar臋 mo偶liwo艣ci dokona艂 sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesy艂ki i w obecno艣ci przedstawiciela podmiotu realizuj膮cego dostaw臋 (kurier, operator pocztowy, etc.) spisa艂 odpowiedni protok贸艂. Sprawdzenie przesy艂ki u艂atwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszcze艅 od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesy艂ki powsta艂ego w trakcie transportu.
 15. Kupuj膮cy kt贸ry nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowi膮zany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesy艂ki i w obecno艣ci przedstawiciela podmiotu realizuj膮cego dostaw臋 (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodze艅 mechanicznych przesy艂ki powsta艂ych w trakcie transportu klient powinien spisa膰 protok贸艂 szkody i niezw艂ocznie skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 telefonicznie: 22 759 86 75 b膮d藕 na adres e-mail: n[email protected]

VII REKLAMACJE 鈥 R臉KOJMIA 

 1. W przypadku um贸w zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 wobec Konsumenta na zasadach okre艣lonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( r臋kojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je偶eli przedmiotem 艣wiadczenia sprzeda偶y jest rzecz u偶ywana przed up艂ywem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. Roszczenie Konsumenta o usuni臋cie wady lub wymian臋 rzeczy sprzedanej na woln膮 od wad przedawnia si臋 z up艂ywem roku, licz膮c od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcze艣niej ni偶 przed up艂ywem dw贸ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je偶eli przedmiotem sprzeda偶y jest rzecz u偶ywana przed up艂ywem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. W przypadku gdy okre艣lony przez Sprzedawc臋 lub producenta termin przydatno艣ci rzeczy do u偶ycia ko艅czy si臋 po up艂ywie dw贸ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed up艂ywem tego terminu.
 5. Wada fizyczna polega na niezgodno艣ci rzeczy sprzedanej z Umow膮. W szczeg贸lno艣ci rzecz sprzedana jest niezgodna z Umow膮 je偶eli:
  • nie ma w艂a艣ciwo艣ci, kt贸re rzecz tego rodzaju powinna mie膰, ze wzgl臋du na cel w Umowie oznaczony albo wynikaj膮cy z okoliczno艣ci lub przeznaczenia;
  • nie ma w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rych istnieniu Sprzedawca zapewni艂 Kupuj膮cego, w tym przedstawiaj膮c pr贸bk臋 lub wz贸r;
  • nie nadaje si臋 do celu, o kt贸rym Kupuj膮cy poinformowa艂 Sprzedawc臋 przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zg艂osi艂 zastrze偶enia co do takiego jej przeznaczenia;
  • zosta艂a Kupuj膮cemu wydana w stanie niezupe艂nym
 6. Na r贸wni z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje si臋 publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, kt贸ra wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dzia艂alno艣ci gospodarczej, oraz osoby, kt贸ra przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odr贸偶niaj膮cego przedstawia si臋 jako producent.
 7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialno艣ci okre艣lonej w pkt 5c wy艂膮cznie w sytuacji gdy:
  • udowodni, 偶e zapewnie艅 tych nie zna艂 lub oceniaj膮c rozs膮dnie nie m贸g艂 zna膰;
  • wyka偶e, 偶e zapewnienia nie mog艂y mie膰 wp艂ywu na decyzj臋 Konsumenta;
  • tre艣膰 zapewnie艅 zosta艂a sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawc膮
 8. Rzecz sprzedana ma wad臋 fizyczn膮 tak偶e w razie nieprawid艂owego jej zamontowania i uruchomienia, je偶eli czynno艣ci te zosta艂y wykonane przez Sprzedawc臋 lub osob臋 trzeci膮, za kt贸r膮 Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰, albo przez Kupuj膮cego, kt贸ry post膮pi艂 wed艂ug instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 9. W przypadku Umowy z Konsumentem, je偶eli wada fizyczna zosta艂a stwierdzona przed up艂ywem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje si臋, 偶e istnia艂a ona w chwili przej艣cia niebezpiecze艅stwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po up艂ywie roku od momentu wydania rzeczy obowi膮zek wykazania, 偶e wada istnia艂a w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
 10. Konsument, je偶eli rzecz sprzedana ma wad臋, mo偶e:
  • z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o 偶膮daniu obni偶enia ceny;
  • z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy;
  • 偶膮da膰 wymiany produktu na wolny od wad;
  • 偶膮da膰 usuni臋cia wady
 11. Konsument, nie mo偶e odst膮pi膰 od Umowy je偶eli wada jest nieistotna.
 12. Konsument, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest obowi膮zany na koszt Sprzedawcy dostarczy膰 rzecz wadliw膮 na Adres Reklamacyjny, a je偶eli ze wzgl臋du na rodzaj rzeczy lub spos贸b jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta by艂oby nadmiernie utrudnione, Konsument obowi膮zany jest udost臋pni膰 rzecz Sprzedawcy w miejscu, w kt贸rym rzecz si臋 znajduje. W razie niewykonania obowi膮zku przez Sprzedawc臋 Konsument jest upowa偶niony do odes艂ania rzeczy na koszt i niebezpiecze艅stwo Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca prosi, aby w celu u艂atwienia procesu reklamacyjnego do艂膮czy膰 opis niezgodno艣ci towaru z Umow膮.
 14. Sprzedawca w ci膮gu 14 (czternastu) dni ustosunkuje si臋 do zg艂oszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uwa偶a si臋, 偶e Sprzedawca uzna艂 o艣wiadczenie lub 偶膮danie Konsumenta za uzasadnione.
 15. Sprzedawca, w przypadku 偶膮dania Konsumenta okre艣lonego w pkt. 10 a lub b mo偶e wymieni膰 rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad albo wad臋 usun膮膰, pod warunkiem, 偶e nast膮pi to niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta.
 16. Je偶eli jednak, rzecz by艂a ju偶 wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawc臋 albo Sprzedawca nie uczyni艂 zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub usuni臋cia wady, nie przys艂uguje mu prawo do wymiany rzeczy lub usuni臋cia wady.
 17. Konsument mo偶e, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc臋 usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad albo zamiast wymiany 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie rzeczy do zgodno艣ci z Umow膮 w spos贸b wybrany przez Konsumenta jest niemo偶liwe lub wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc臋, przy czym przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak r贸wnie偶 zwraca si臋 uwag臋 na niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂by Konsumenta inny spos贸b zaspokojenia roszczenia.
 18. Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 zado艣膰uczynienia 偶膮dania Konsumenta je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci z Umow膮, rzeczy wadliwej w spos贸b wybrany przez Konsumenta jest niemo偶liwe albo w por贸wnaniu z drugim, mo偶liwym sposobem doprowadzenia do zgodno艣ci rzeczy z Umow膮 wymaga nadmiernych koszt贸w.
 19. W przypadku obni偶enia ceny, obni偶ona cena powinna pozostawa膰 w takiej proporcji do ceny wynikaj膮cej z Umowy, w jakiej warto艣膰 rzeczy z wad膮 pozostaje do warto艣ci rzeczy bez wady.
 20. Sprzedawca jest obowi膮zany wymieni膰 rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad lub usun膮膰 wad臋 w rozs膮dnym czasie bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta.
 21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa zosta艂a zamontowana, Konsument mo偶e 偶膮da膰 od Sprzedawcy demonta偶u i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na woln膮 od wad lub usuni臋cia wady. W razie niewykonania ego obowi膮zku przez Sprzedawc臋, Konsument jest upowa偶niony do dokonania tych czynno艣ci na koszt i niebezpiecze艅stwo Sprzedawcy.
 22. Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 demonta偶u oraz ponownego zamontowania je偶eli koszt tych czynno艣ci przewy偶sza cen臋 rzeczy sprzedanej.
 23. Konsument, w przypadku opisanym powy偶ej mo偶e 偶膮da膰 od Sprzedawcy demonta偶u i ponownego zamontowania, jednak偶e jest zobowi膮zany ponie艣膰 cz臋艣膰 koszt贸w zwi膮zanych z tym w warto艣ci przewy偶szaj膮cej cen臋 rzeczy sprzedanej albo mo偶e 偶膮da膰 od Sprzedawcy zap艂aty cz臋艣ci koszt贸w demonta偶u i ponownego zamontowania, do wysoko艣ci ceny rzeczy sprzedanej.
 24. W przypadku um贸w zawieranych z Klientami nie b臋d膮cymi jednocze艣nie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 搂 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi jest wy艂膮czona.
 25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego dzia艂u Regulaminu Konsument mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od mowy albo obni偶eniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a je偶eli Konsument 偶膮da艂 wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub usuni臋cia wady, bieg terminu do z艂o偶enia o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy albo obni偶eniu ceny rozpoczyna si臋 z chwil膮 bezskutecznego up艂ywu terminu do wymiany rzeczy lub usuni臋cia wady.
 26. W przypadku dochodzenia przed s膮dem, s膮dem polubownym jednego z uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi termin do wykonania innych uprawnie艅, przewidzianych Ustaw膮, przys艂uguj膮cych Konsumentowi z tego tytu艂u ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zako艅czenia post臋powania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje si臋 r贸wnie偶 do post臋powania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi, przys艂uguj膮cych Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez s膮d zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zako艅czenia prowadzonej mediacji.
 27. Bieg terminu do wykonywania uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna si臋 od dnia w kt贸rym Konsument dowiedzia艂 si臋 o istnieniu wady, a je偶eli Konsument dowiedzia艂 si臋 o istnieniu wady dopiero na skutek pow贸dztwa podmiotu trzeciego 鈥 od dnia w kt贸rym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim sta艂a si臋 prawomocna.
 28. Je偶eli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy albo obni偶eniu ceny, mo偶e od 偶膮da膰 naprawienia szkody kt贸r膮 poni贸s艂 przez to, 偶e zawar艂 Umow臋 nie wiedz膮c o istnieniu wady, cho膰by szkoda by艂a nast臋pstwem okoliczno艣ci, za kt贸re Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialno艣ci a w szczeg贸lno艣ci mo偶e 偶膮da膰 zwrotu koszt贸w zawarcia Umowy, koszt贸w odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nak艂ad贸w w takim zakresie, w jakim odni贸s艂 z nich korzy艣ci a nie otrzyma艂 ich zwrotu od osoby trzeciej oraz koszt贸w procesy.
 29. Powy偶sze nie uchybia przepisom powszechnie obowi膮zuj膮cym o obowi膮zku naprawienia szkody na zasadach og贸lnych.
 30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawc臋 up艂yw terminu nie wy艂膮cza uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi.
 31. Adresem reklamacyjnym jest: NEST S.J. ul. Przemys艂owa 1 05-800 Pruszk贸w

VIII GWARANCJA 

 1. Towary sprzedawane za po艣rednictwem Sklepu internetowego www.pamiatkimysliwskie.pl s膮 obj臋te gwarancj膮 Sprzedawcy oraz Producenta. Producent jak i Sprzedawca udzielaj膮 dwu letniej gwarancji na zakupiony produkt. Sprzedawca odpowiada za niezgodno艣膰 towaru z umow膮 na podstawie r臋kojmi, okre艣lonej w dziale VII Reklamacja 鈥 R臋kojmia.
 2. Szczeg贸艂owe warunki realizacji gwarancji s膮 przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

IX WYMIANA 

 1. Kupuj膮cemu przys艂uguje prawo wymiany danego towaru na inny w ci膮gu 14 dni od dnia otrzymania produktu.
 2. Koszty wysy艂ki w dwie strony ponosi Kupuj膮cy.
 3. Odsy艂any towar nie mo偶e nosi膰 艣lad贸w u偶ytkowania, powinien posiada膰 firmowe opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odes艂any do Kupuj膮cego na jego koszt.
 4. Wymiana zostanie zrealizowana niezw艂ocznie po otrzymaniu przesy艂ki przez Sklep nie p贸藕niej ni偶 do 14 dni od daty otrzymania.
 5. Wymiany prosimy wcze艣niej ustala膰 z obs艂ug膮 Sklepu internetowego www.pamiatkimysliwskie.pl

X ODST膭PIENIE OD UMOWY 鈥 ZWROTY PRODUKT脫W 

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e od niej odst膮pi膰 bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w okre艣lonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie na pi艣mie w terminie czternastu dni od dnia dor臋czenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem. O艣wiadczenie mo偶na wys艂a膰 drog膮 elektroniczn膮 na adres: n[email protected] b膮d藕 te偶 listownie na adres:

  NEST S.J. 
  ul. Przemys艂owa 1 
  05-800 Pruszk贸w 

 2. O艣wiadczenie mo偶e zosta膰 z艂o偶one na formularzu kt贸ry stanowi Za艂膮cznik do niniejszego Regulaminu i kt贸re zosta艂o wys艂ane do Konsumenta wraz z produktem, dost臋pnym r贸wnie偶 pod adresem www.pamiatkimysliwskie.pl lub w innej formie, zgodnie z ustaw膮 o prawach Konsumenta.
 3. Wraz z o艣wiadczeniem, o kt贸rym mowa w punkcie 1, Klienta prosi si臋 r贸wnie偶 o przes艂anie informacji o aktualnym numerze konta, na kt贸ry nale偶y dokona膰 zwrotu nale偶no艣ci.
 4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezw艂ocznie po otrzymaniu o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysy艂ane jest na adres e-mail, podany przy Zam贸wieniu lub wskazany jako kontaktowy na z艂o偶onym o艣wiadczeniu o odst膮pieniu od umowy.
 5. W razie odst膮pienia od Umowy, Umowa jest uwa偶ana za niezawart膮.
 6. Konsument ma obowi膮zek zwr贸ci膰 produkt lub produkty niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od Umowy.
 7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od kt贸rej odst膮pi艂 na w艂asne ryzyko oraz koszt.
 8. Sprzedawca maj膮c na uwadze wygod臋 i komfort Konsumenta umo偶liwia udogodnienia przewidziane w pkt poni偶szym.
 9. W celu zwrotu towaru prosimy Kupuj膮cego o skontaktowanie si臋 z Doradc膮 Klienta. Sprzedawca, na pro艣b臋 Kupuj膮cego zleci firmie kurierskiej odbi贸r przesy艂ki pod wskazanym adresem w Polsce. W przypadku nadania przesy艂ki bezpo艣rednio przez Kupuj膮cego, firma oferuje zwrot koszt贸w przez Niego poniesionych, tj. (op艂ata za paczk臋 polecon膮 priorytetow膮 wed艂ug cennika Poczty Polskiej), w przypadku przesy艂ek nadawanych w Polsce.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci produktu lub produkt贸w b臋d膮cych przedmiotem Umowy, nast臋puj膮ce po korzystaniu z produktu lub produkt贸w w spos贸b wykraczaj膮cy poza zwyk艂y zarz膮d produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalno艣ci oraz charakteru produktu.
 11. Sprzedawca niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy przez Konsumenta, zwr贸ci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrze偶eniem, 偶e:
  • Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami;
  • w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w;
  • Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalno艣ci o czym mowa w pkt. 10 powy偶ej;
 12. Konsument, w przypadku odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 na us艂ugi rozpocz臋te za zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu odst膮pienia od Umowy, ma obowi膮zek zap艂aty za 艣wiadczenia spe艂nione do chwili odst膮pienia od Umowy.
 13. Kwot臋 zap艂aty oblicza si臋 proporcjonalnie do zakresu spe艂nionego 艣wiadczenia, z uwzgl臋dnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Je偶eli cena lub wynagrodzenie s膮 nadmierne, podstaw膮 obliczenia tej kwoty jest warto艣膰 rynkowa spe艂nionego 艣wiadczenia.
 14. Konsument nie ponosi koszt贸w dostarczania tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli nie wyrazi艂 zgody na spe艂nienie 艣wiadczenia przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy lub nie zosta艂 poinformowany o utracie przys艂uguj膮cego mu terminu prawa odst膮pienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsi臋biorca nie dostarczy艂 potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 15. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem zap艂aty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 16. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przys艂uguje prawo do odst膮pienia od Umowy w przypadkach:
  • o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od Umowy
  • w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy;
  • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;
  • w kt贸rej konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby przedsi臋biorca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli przedsi臋biorca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania Konsument 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odst膮pienia od Umowy przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy;
  • zawartej na drodze aukcji publicznej;
 17. Zgodnie z uregulowaniem zawartym powy偶ej w art 16 c 艣wiadczenie wyprodukowane wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ce jego zindywidualizowanym potrzebom nie podlegaj膮 odst膮pieniu od Umowy. Produktami takimi s膮 wykonane na indywidualne zam贸wienie Konsumenta a wi臋c zawieraj膮ce w szczeg贸lno艣ci: indywidualne grawerunki wykonane na zlecenie Konsumenta oraz Produkt贸w niewyst臋puj膮cych w standardowej ofercie NEST sprowadzanych na specjalne zam贸wienie Kupuj膮cego. Produkty o szczeg贸lnych w艂a艣ciwo艣ciach, tj. w艂a艣ciwo艣ciach okre艣lonych przez Konsumenta w z艂o偶onym przez niego zam贸wieniu lub wykonane na indywidualne zam贸wienie Kupuj膮cego tj. 艣ci艣le zwi膮zanych z jego osob膮 nie podlegaj膮 zwrotowi.
 18. Powy偶sze wskazanie nie wy艂膮cza odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy okre艣lonych w dziale VII Reklamacje, w zwi膮zku z niezgodno艣ci膮 towaru z umow膮.

XI 艢WIADCZENIE US艁UG DROG膭 ELEKTRONICZN膭 

 1. Us艂ugodawca 艣wiadczy za po艣rednictwem Sklepu internetowego dost臋pnego pod adresem www.pamiatkimysliwskie.pl nast臋puj膮ce Us艂ugi Elektroniczne:
  • za艂o偶enie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym;
  • umo偶liwienie z艂o偶enia zam贸wienia poprzez odpowiedni Formularz;
  • Newsletter.
 2. 艢wiadczenie Us艂ug elektronicznych przez Us艂ugodawc臋 jest bezp艂atne.
 3. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ug Elektronicznych polegaj膮cych na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz 艣wiadczenia Us艂ugi Newsletter zawarte s膮 na czas nieoznaczony.
 4. Umowa o 艣wiadczenie us艂ugi elektronicznej polegaj膮cej na umo偶liwieniu z艂o偶enia zam贸wienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 z艂o偶enia zam贸wienia albo zaprzestania sk艂adania zam贸wienia przez Us艂ugobiorc臋.
 5. Zalecane wymagania techniczne wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dost臋pem do Internetu, dost臋p do poczty elektronicznej, przegl膮darka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczo艣膰 monitora 1024x768 pikseli.
 6. Us艂ugobiorca jest zobowi膮zany do korzystania ze Sklepu internetowego w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych i praw w艂asno艣ci intelektualnej os贸b trzecich. Us艂ugobiorc臋 obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Us艂ug elektronicznych w spos贸b bezprawnie zak艂贸caj膮cy funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez u偶ycie okre艣lonego oprogramowania lub urz膮dze艅 oraz rozsy艂anie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezam贸wionej informacji handlowej.
 7. Us艂ugobiorca mo偶e sk艂ada膰 reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem us艂ugi elektronicznej za po艣rednictwem Sklepu internetowego www.pamiatkimysliwskie.pl poprzez wys艂anie wiadomo艣ci e-mail na adres poczty elektronicznej: nest@nest.com.pl lub pisemnie na adres: NEST S. J., ul. Przemys艂owa 1 05-800 Pruszk贸w. Us艂ugodawca rozpatrzy reklamacj臋 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni liczonych od dnia z艂o偶enia reklamacji.
 8. Us艂ugobiorca mo偶e wypowiedzie膰 ze skutkiem natychmiastowym bezterminow膮 us艂ug臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi elektronicznej o charakterze ci膮g艂ym w ka偶dym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przes艂anie stosownego o艣wiadczenia za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: NEST S. J., ul. Przemys艂owa 1 05-800 Pruszk贸w.
 9. Us艂ugodawca mo偶e wypowiedzie膰 bezterminow膮 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi elektronicznej w przypadku gdy Us艂ugobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczeg贸lno艣ci gdy dostarcza tre艣ci o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po up艂ywie 7 dni od z艂o偶enia o艣wiadczenia woli o wypowiedzeniu.
 10. Na drodze porozumienia stron, Us艂ugodawca i Us艂ugobiorca mog膮 rozwi膮za膰 Umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 w ka偶dym czasie.
 11. Wypowiedzenie Umowy o 艣wiadczenie us艂ugi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Us艂ugodawc臋 lub Us艂ugobiorc臋 nie narusza praw lub 艣wiadcze艅 nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 12. Us艂ugodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Us艂ugobiorc臋 adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony spos贸b.

XII POSTANOWIENIA KO艃COWE 

 1. Zmiana tre艣ci niniejszego Regulaminu mo偶e nast膮pi膰 po uprzednim poinformowaniu U偶ytkownik贸w o zakresie przewidywanych zmian nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni przed dniem ich wej艣cia w 偶ycie.
 2. Ewentualne spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, kt贸ry jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane b臋d膮 przez s膮d powszechny w艂a艣ciwy zgodnie z przepisami Kodeksu post臋powania cywilnego.
 3. Ewentualne spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, kt贸ry nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane b臋d膮 przez s膮d powszechny w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na siedzib臋 Sklepu.
 4. U偶ytkownicy mog膮 kontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 w nast臋puj膮cy spos贸b:
 5. U偶ytkownicy mog膮 kontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 w nast臋puj膮cy spos贸b:
  • telefon: 22 759 86 75
  • e-mail: [email protected]
  • poprzez skorzystanie z danych kontaktowych wskazanych pod adresem: https://www.pamiatkimysliwskie.pl/content/6-kontakt
  • pisemnie na adres: NEST S. J., ul. Przemys艂owa 1 05-800 Pruszk贸w.
 6. Kupuj膮cy mog膮 uzyska膰 dost臋p do niniejszego Regulaminu w ka偶dym czasie za po艣rednictwem linku zamieszczonego na stronie g艂贸wnej Sklepu internetowego NEST S. J.
 7. Regulamin mo偶e zosta膰 utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim no艣niku danych.
 8. Nazwa Sklepu internetowego NEST S. J., adres pod kt贸rym jest dost臋pny: www.pamiatkimysliwskie.pl oraz wszelkie materia艂y w nim si臋 znajduj膮ce stanowi膮 przedmiot prawa autorskiego i podlegaj膮 ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody w艂a艣ciciela Sklepu jest zabronione.
 9. Niniejszy Regulamin obowi膮zuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

W celu pobrania aktualnego regulaminu sklepu internetowego NEST prosimy klikn膮膰 w link. 
W celu zapoznania si臋 z formularzem odst膮pienia od umowy prosimy klikn膮膰 w link. 
W celu zapoznania si臋 z pouczeniem o wype艂nieniu formularza prosimy klikn膮膰 w 
link.
W celu zapoznania si臋 z formularzem reklamacyjnym prosimy klikn膮膰 w link.